Judo Bond Nederland

District Noord-Holland

Danexamens judo

De DGCJ organiseert driemaal per seizoen danexamens voor eerste, tweede en derde dan. Judoka's kunnen een danexamen afleggen als zij in het bezit zijn van de oranje kaart en een aanmeldingsformulier voor het betreffende examen hebben verstuurd. De desbetreffende aanvraagformulieren kunt u hier vinden.

De oranje kaart is het bewijs van deelname en kost €12,50. Het formulier voor het aanvragen van een oranje kaart is hier te vinden.

Indien een kandidaat in het bezit is van de oranje kaart en meent klaar te zijn voor het examen dan dient het aanmeldingsformulier opgestuurd te worden. Het aanmeldingsformulier is hier te vinden. Een examen kost €35,00. Een eventueel herexamen (maximaal twee) kost €15,00.

De examens vinden normaal gesproken plaats in Sporthal Beverwijk: Van Loenenlaan 1, 1945 TB Beverwijk.

Het aanmelden voor het danexamen dient op de volgende wijze te gebeuren: 

Schriftelijk bij het secretariaat van de DGCJ middels het volledig ingevulde formulier. Het formulier moet ondertekend zijn door een judoleraar B en men moet aangeven of er volgens Busen of Kodokan stijl examen afgelegd gaat worden. 

Alle kandidaten moeten op het examen in het bezit zijn van een bondspaspoort en een geldig JBN betaalbewijs, alsmede een geldig bewijs van deelname (oranje kaart). Vraag de oranje kaart minimaal acht weken van tevoren aan. Het examen is uitsluitend voor judoka die voldoende wedstrijdpunten hebben behaald, dan wel zij die hebben aangegeven slechts techniekexamen te willen doen. 

De data voor het danexamen in seizoen 2016-2017 zijn:

DatumUiterlijk melden*Aanvang*Uiterlijk aanmeldenBetaalcode
Zaterdag 20-5-2017**16.30 uur17.00 uur29 april 201716/17-42

* Tijden kunnen wijzigen, afhankelijk van het aantal kandidaten
** Dit examen vindt plaats in 'De Koggenhal': Dwingel 4, 1648 JM De Goorn

De betaling dient voor de uiterlijke aanmelddatum overgemaakt te zijn op rekeningnummer: NL06RABO0370150007 t.n.v. JBN district Noord-Holland te Hoorn o.v.v. de betaalcode en naam kandidaat.